03 514 3344

#

Työfysioterapia

Työfysioterapialla tarkoitetaan tuki- ja liikuntaelimistön työperäisten oireiden ja sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon keskittyvää fysioterapiaa, jossa työfysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti toimii alansa asiantuntijana työterveyshuollon tiimissä. Työfysioterapeutin toimenkuvaan kuuluu ennaltaehkäisevä ja korjaava toiminta, joka voi kohdistua yksittäiseen työntekijään, kokonaisiin työyhteisöihin ja työolosuhteisiin. Työfysioterapeutti tutkii ja arvioi fyysistä toimintakykyä työn näkökulmasta ja antaa ohjeita toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen mm. opastamalla työntekijää valitsemaan hänen työhönsä parhaiten sopivat, vähiten tuki- ja liikuntaelimistöä kuormittavat työasennot ja -tavat. Työfysioterapeutin palvelut räätälöidään työpaikan tarpeiden mukaan. Työfysioterapiatoiminnot ovat työnantajalle KELA-korvattavia.

Työfysioterapeutin palveluita ovat muun muassa

  • työpaikkaselvitykset
  • henkilökohtaiset ohjannat ja neuvonnat
  • fyysisen kuormituksen arviointi
  • fyysisen kunnon testaukset osana terveystarkastuksia
  • ergonomiakartoitukset ja ohjaukset
  • luennot, esim. selkäkoulut, nostamisen ohjaus, päätetyön ergonomia
  • ryhmätoiminta (esim. selkä- ja niskaryhmä)
  • kuntotestaukset esim. lihaskunto- ja UKK-kävelytesti