03 514 3344

#

Terapeuttinen ja toiminnallinen harjoittelu

Terapeuttisella harjoittelulla tarkoitetaan aktiivisten ja toiminnallisten harjoitteiden hyödyntämistä kuntoutuksessa. Terapeuttisen harjoittelun keinoin voidaan harjoittaa mm. asiakkaan hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä, lihasvoimaa, lihaskestävyyttä, nivelten liikkuvuutta, ryhtiä ja motorisia taitoja, kuten kävelyä tai tasapanoa. Harjoittelun avulla pyritään lievittämään kipua sekä lisäämään kehon hallintaa ja harjoittelun tavoitteena on oppia turvallinen harjoittelutapa, joka tukee kivutonta selviytymistä jokapäiväisistä toiminnallisista haasteista. Terapeutti suunnittelee tarvittaessa asiakkaalle yksilöllisen harjoitusohjelman myös kotona toteutettavaksi. Säännöllisin väliajoin harjoitusohjelma myös tarkistetaan ja harjoituksia kehitetään edistymisen mukaan.

Terapeuttinen harjoittelu eroaa esimerkiksi tavallisesti kuntosaliharjoittelusta sillä, että se keskittyy spesifisti tiettyyn vaivaan tai toimintakyvyn rajoitteeseen. Lisäksi harjoittelu tapahtuu ainakin aluksi terapeutin ohjauksessa, jolloin ammattilainen voi tarkistaa harjoitteiden oikeat ja tarkoituksenmukaiset suoritustekniikat. Terapeuttinen harjoittelu on olennainen osa tuki- ja liikuntaelinfysioterapiaa siihen kuuluvat ohjaus, seuranta, kontrolli ja asteittain siirtyminen yhä toiminnallisempaan ja aktiivisempaan harjoitteluun. Harjoitteissa voidaan hyödyntää kehon omaa vastusta tai erilaisia välineitä kuten palloja, painoja, kuminauhoja ja keppejä. Harjoitusohjelma voidaan asiakkaan halutessa suunnitella myös kuntosalilla toteutettavaksi.