03 514 3344

#

Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Hyvänlaatuisella asentohuimauksella tarkoitetaan sisäkorvaperäistä huimausta, joka johtuu toimintahäiriöstä sisäkorvan kaarikäytävissä. Kaarikäytävissä kehon asentoa ja tasapainoa aistivaan kaarikäytävään kertyvä sakka saa aikaan virheaistimuksen, joka nopeasti asennon muutoksen jälkeen tuntuu kiertohuimauksena. Hyvänlaatuista asentohuimausta esiintyy usein vain pään ollessa tietyssä asennossa, siirryttäessä esimerkiksi istualta makuulle tai taivutettaessa päätä esimerkiksi kasvoja pestessä. Vaiva voi kestää useiden viikkojen ajan ja se voi myös parannuttuaan uusia.

Ammattitaitoinen fysioterapeutti voi todeta hyvänlaatuisen asentohuimauksen testeillä, joiden pohjalta vaivaa on mahdollista lähteä myös hoitamaan. Hyvänlaatuinen asentohuimaus voidaan parantaa spesifeillä harjoituksilla, joiden tarkoituksena on tarkan liikesarjan (ns. Epleyn manööveri) avulla saada kaarikäytävään kertynyt sakka ohjattua takaisin oikealle paikalleen.