03 514 3344

#

Fysioterapeuttinen tutkiminen

Selvitetään asiakkaan toimintakyky ja toimintarajoitteet. Tutkimisen ja arvioinnin kohteena voivat olla asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistöön ja liikkeisiin liittyvät toiminnot, rakenteet ja liikkuminen, itsestä huolehtiminen ja koti-ja työelämä. Lisäksi arvioidaan ympäristötekijöiden vaikutukset toimintakykyyn ja toimintarajoituksiin. Arvioidaan fysioterapian tarve ja mahdollisuudet ottaen huomioon asiakkaan oma näkemys ja odotukset. Tutkiminen eri muodoissaan voi liittyä fysioterapian toteutukseen, seurantaan tai konsultaatioon. Yleisimpiä arviointimenetelmiä ovat havainnointi, haastattelu, palpointi tai muu manuaalinen tutkiminen, lomakekyselyt sekä erilaiset testaukset ja mittaukset. Saatua tietoa käytetään kliinisessä päättelyssä, fysioterapeuttisen diagnoosin laatimisessa, fysioterapian suunnittelussa, terapian vaikutusten arvioinnissa, muutosten seuraamisessa ja tietojen välittämisessä.