03 514 3344

Fysioterapeuttinen tutkiminen

Selvitetään asiakkaan toimintakyky ja toimintarajoitteet. Tutkimisen ja arvioinnin kohteena voivat olla asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistöön ja liikkeisiin liittyvät toiminnot, rakenteet ja liikkuminen, itsestä huolehtiminen ja koti-ja työelämä. Lisäksi arvioidaan ympäristötekijöiden vaikutukset toimintakykyyn ja toimintarajoituksiin. Arvioidaan fysioterapian tarve ja mahdollisuudet ottaen huomioon asiakkaan oma näkemys ja odotukset. Tutkiminen eri muodoissaan voi liittyä fysioterapian toteutukseen, seurantaan tai konsultaatioon. Yleisimpiä arviointimenetelmiä ovat havainnointi, haastattelu, palpointi tai muu manuaalinen tutkiminen, lomakekyselyt sekä erilaiset testaukset ja mittaukset. Saatua tietoa käytetään kliinisessä päättelyssä, fysioterapeuttisen diagnoosin laatimisessa, fysioterapian suunnittelussa, terapian vaikutusten arvioinnissa, muutosten seuraamisessa ja tietojen välittämisessä.

Terapeuttinen harjoittelu

Sisältää asiakkaan ongelmaan liittyvien harjoitteiden ohjaamista progressiivisesti edeten. Harjoitteiden tarkoituksena on oikeiden liikemallien oppiminen ja näin ollen ongelman uudelleen syntymisen ehkäiseminen. Harjoittelu ei aina kohdistu lihaksiin ja voiman lisäämiseen, vaan harjoittelun tarkoituksena voi olla nivelen liikkuvuuden lisääminen tai nivelen stabiliteetin parantaminen. Harjoittelulla voidaan myös tähdätä aineenvaihdunnan parantamiseen tai esimerkiksi jänteen vahvistamiseen. Kotiharjoitteista annetaan kirjalliset PhysioTools-ohjelmalla tehdyt ohjeet. Ohjeita päivitetään tarvittaessa hoitosarjan jatkuessa ja harjoittelun tueksi voidaan antaa harjoituspäiväkirja. Fysioterapeuttiemme ohjaamilla harjoitteilla asiakkaamme voivat harjoitella oikein ja omaa harjoitussalia voidaan hyödyntää hoitokäyntien yhteydessä. Teemme lisäksi yhteistyötä muiden kuntosalien ja liikuntakeskusten kanssa, jonne voimme tehdä sinulle oman harjoitusohjelman.