03 514 3344

#

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa yksilölle työkaluja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa. Terapiassa pyritään aktiivisesti vaikuttamaan yksilön toimintamahdollisuuksiin, joita saattavat rajottaa erilaiset kehitykselliset häiriöt, sairaudet tai vammat. Terapian avulla toimintakykyä ja kehitystä pyritään edistämään tukemalla yksilön vahvuuksia ja kehittämällä toimintavalmiuksia eri tilanteissa. Toimintaterapiassa kuntoutuja huomioidaan kokonaisuutena ja kuntoutuksessa huomiodaan fyysisten ominaisuuksien lisäksi myös kuntoutujan psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet sekä mahdolliset rajoitteet.

Lasten toimintaterapiassa tavoitteena on saavuttaa lapselle mahdollisimman aktiivinen ja omatoiminen lapsuus ja nuoruus. Lasten toimintaterapialla pyritään vaikuttamaan lapsen lisäksi koko perheeseen niin, että perheen arki on sujuvaa lapsi on toimintakyvyn rajoituksistaan huolimatta aktiivinen osa perhettä ja sen arjen askareita. Tavoitteena on myös, että lapsi oppii oppii leikkimään ja olemaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, oppii keinoja huolehtia itsestään kehitystasonsa vaatimissa rajoissa sekä sopeutuu mm. päiväkoti- tai kouluarkeen.

Toimintaterapiaan tullaan normaalisti kelan tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella. Arviointiin ja ohjaukseen voi kuitenkin aina hakeutua myös omatoimisesti, mikäli lapsesi toimintakykyyn liittyvät asiat mietityttävät.

Tällä hetkellä emme valitettavasti pysty tarjoamaan toimintaterapiaa terapeutin muutosta johtuen. Etsimme koko ajan tiimiimme uutta toimintaterapeuttia.