03 514 3344

#

Monimuotoryhmät

Monimuotoryhmäterapia tarkoittaa ryhmämuotoista kuntoutusta, jossa ryhmä koostuu 4-6 kuntoutujan lisäksi kahden eri ammattiryhmän terapeutista: fysioterapeutista ja toimintaterapeutista. Ryhmässä liikutaan monipuolisesti, harjoitellaan ryhmässä toimimista, kaveritaitoja, oman vuoron opettelua ja muiden huomioimista, ohjeiden kuuntelua, neuvottelutaitoja, sekä saadaan vertaistukea muilta ryhmän jäseniltä. Tavoitteena toiminnassa on fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kehityksen tukeminen.

Ryhmäkuntoutukseen tullaan yleisimmin Kelan kustantamana tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella. Kuntoutujan kuntoutussuunnitelmaan voi kuulua yksilökäyntejä toiminta- ja/tai fysioterapiassa sekä näiden lisäksi ryhmäterapiaa tai vaihtoehtoisesti heillä voi olla ainoastaan yhtä em. terapiamuodoista. Jokaiselle ryhmäläiselle laaditaan ryhmässä sekä henkilökohtaiset tavoitteet että ryhmän yhteiset tavoitteet. Tavoitteissa yhdistäviä tekijöitä ovat usein sosiaalisiin taitoihin ja tilanteisiin liittyvät pulmat.