03 514 3344

#

Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia tarkoittaa keskus- ja/tai ääreishermoston sairauksien tai vammojen aiheuttamien toimintakyvyn ongelmien fysioterapiaa. Kohderyhmänä neurologiselle fysioterapialle ovat esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat, selkäydinvammat, MS-tauti, Parkinsonin tauti, lihassairaudet, CP-vammat ja kehitysvammat. Neurologinen sairaus voi olla synnynnäinen, lapsuudessa ilmennyt tai aikuisiällä puhjennut, myös onnettomuuksissa vammautuminen tai aivoverenkiertohäiriö voi aiheuttaa neurologisia oireita. Neurologisen fysioterapian avulla pyritään ylläpitämään tai parantamaan kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä ja tukemaan hänen selviytymistään päivittäisissä toimissa.

Neurologinen kuntoutus on pitkäjänteistä ja tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään mm. liikunta- ja toimintakyvyn paranemiseen. Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan elämänlaadun paraneminen ja se, että kuntoutuja tulisi mahdollisimman hyvin toimeen omassa elinympäristössään, arkisissa askareissaan ja sosiaalisessa kanssakäymisessään. Aluksi neurologisessa fysioterapiassa kartoitetaan kuntoutujan liikkumis- ja toimintakyky sekä näihin liittyvät ongelmat. Näiden perusteella kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja tavoitteet fysioterapian varalle. Tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan ja mahdollisesti hänen omaisensa kanssa. Yhteistyötä omaisten ja eri hoitotahojen kanssa tehdään tarvittaessa myös koko hoitojakson ajan, jotta kuntoutuksella saavutetaan paras mahdollinen lopputulos.

Neurologisen fysioterapian välineitä ovat mm. erilaiset liikehoidot, tasapaino- ja koordinaatioharjoitukset, liikemallien opettelu, siirtymisten harjoittelu asennosta toiseen, liikkumisen harjoittelua eri apuvälinein jne. Neurologisessa fysioterapiassa voidaan hyödyntää muita fysioterapian osa-aloja kuten manuaalista terapiaa, terapeuttista harjoittelua, fysikaalisia hoitoja ja teippauksia. Myös painokevennetty harjoittelu on todettu toimivaksi harjoittelumuodoksi neurologisilla kuntoutujilla. Lisäksi neurologista fysioterapiaa voidaan toteuttaa allasterapiana ja kotikäynteinä.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Neurologinen fysioterapia toteutetaan pääasiassa vaativana lääkinnällisenä kuntouksena. Tällöin asiakkaat tulevat kuntoutukseen maksusitoumuksella, joiden maksajina ovat yleensä KELA, vakuutusyhtiöt tai kuntayhtymä / sairaanhoitopiiri.

Lue lisää Kelan tarjoamasta vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta ja sen hakemisesta täältä