03 514 3344

#

NDT - Bobath –terapia

Bobath-terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. Bobath -lähestymistavan loivat 1940-luvulla Lontoossa lääkäri Karel Bobath ja hänen vaimonsa, fysioterapeutti Berta Bobath. Tämän päivän Bobath-käytäntö perustuu uusimpaan tietoon motorisesta kontrollista, oppimisesta ja hermoston muovautuvuudesta sekä asiantuntijakliinikoiden käytännön kokemukseen.

Bobath-terapia on ongelmanratkaisutapa, jonka avulla on mahdollista arvioida ja hoitaa kuntoutujia, joilla on keskushermoston vaurioista johtuvia toimintahäiriöitä, liikkumisen ja liikkeiden häiriöitä tai asennon säätelyyn liittyviä vaikeuksia. Kuntoutuksessa Bobath-menetelmä tarkoittaa tapaa analysoida ja tulkita yksilön liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita. Lähestymistavalla ratkaistaan havaittuja pulmia sekä terapiatilanteissa että yksilön sosiaalisessa ympäristössä. Bobath -lähestymistavassa kuntoutuja nähdään aktiivisena oppijana ja terpiassa korostetaan ihmisen yksilöllisyyttä kokonaisvaltaisuutta kaikilla elämän osa-alueilla.

NDT-terapia (Neurodevelopmental Treatment) on ns. Bobath –terapian alalaji, jota käytetään vauvoille, lapsille ja nuorille. Se on kokonaisvaltainen lähestymistapa neurologisesti vammautuneen tai sairaan lapsen tutkimiseen, terapiaan ja hoitamiseen. NDT-terapia pohjautuu tietoon lapsen normaalista ja epänormaalista kehityksestä. Lapsen terapiassa on mahdollista käyttää erilaisia keinoja matkalla tavoitteeseen ja näitä ovat esimerkiksi normaalien asento- ja liikemallien sensomotoristen kokemusten antaminen, manuaalinen terapia, harjaannuttaminen, kasvun tukeminen sekä ohjaus. Pyrkimyksenä ohjata lasta ja hänen lähiympäristöään optimaalliseen toiminnallisuuteen.

Niin aikuisten kuin lastenkin kanssa työskenneltäessä, fysioterapeuttimme toimivat yhteistyössä perheenne, hoitavan tahon, päiväkodin ja koulun sekä muiden kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa. Arviointiin ja ohjaukseen voi aina hakeutua omatoimisesti, mikäli läheisesi liikkumiseen liittyvät asiat mietityttävät.