03 514 3344

#

Veteraanikuntoutus

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää alueellaan asuville rintamaveteraaneille kuntoutusta valtion myöntämän määrärahan puitteissa. Rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939-1945 sotiin osallistunut rintamaveteraani, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus. Rintamaveteraaneilla on mahdollisuus hakea fysioterapiaa joko avokuntoutuksena tai laitoskuntoutusjaksona.

Veteraanikuntoutuksen sisältö räätälöidään yksilöllisesti kullekin veteraanille sopivaksi. Veteraanikuntoutus voi pitää sisällään esimerkiksi liikunta- ja toimintakykyä ylläpitäviä harjoitteita, toiminnallisia harjoituksia kotiympäristössä, ulkoilua, hierontaa tms.

Tarkempaa tietoa löydät Sastamalan rintamaveteraanikuntoutuksesta löydät täältä.

Sotainvalidit

Sotainvalidit (invaliditeetti vähintään 10 %), sotainvalidien puolisot, vaikeavammaisten sotainvalidien puolisot, lesket ja sotalesket voivat saada kuntoutusta Valtiokonttorin kustannuksella. Kuntoutus voidaan toteuttaa fysioterapialaitoksen tiloissa tai kotikäynteinä.

Tarkempaa tietoa Valtiokonttorin veteraanikuntoutuksesta löydät täältä.

Lotat ja Pikkulotat

Lotta Svärd -järjestöön kuuluneilla lotilla ja pikkulotilla on mahdollisuus hakea Lotta Svärd Säätiön kustantamaa kuntoutusta. Kuntoutus voidaan myöntää harkinnan mukaan laitoskuntoutuksena tai avokuntoutuksena fysikaalisessa hoitolaitoksessa tai kuntoutujan kotona fysioterapeutin antamana kuntoutuksena. Kuntoutukseen hakeminen tapahtuu Lotta Svärd Säätiön hakemuslomakkeella, jossa on selvitys lottana toimimisesta.

Tarkempaa tietoa Lotta Svärd -järjestön veteraanikuntoutuksesta löydät täältä.