03 514 3344

MeKenzie –menetelmä: Ymmärrystä ja uutta osaamista selkärangan tutkimiseen sekä hoitoon


MeKenzie –menetelmä (MDT) on näyttöön perustuva selkäranka- ja raajaongelmista kärsivien potilaiden tutkimus- ja hoitomenetelmä, joka on käytössä 36 eri maassa. MDT-terapeutit on koulutettu tutkimaan ja hoitamaan kaikkia tuki- ja liikuntaelimistöön liittyviä alueita, joten menetelmän periaatetta voidaan soveltaa mm. rangassa, nivelissä tai lihaksissa esiintyvien ongelmien arvioimisessa. MDT tutkimisen avulla terapeutin on mahdollista valita potilaalle tarkasti ja tehokkaasti juuri ne hoitotavat, joita hän tarvitsee. Tutkimukset ovat osoittaneet, että suurimmalle osalle potilaista, joilla on rankaperäinen oire, on selkeää apua tietyistä spesifeistä harjoituksista. Oikeiden ja yksilöllisesti räätälöityjen harjoitusten avulla potilaiden oireet vähenevät ja toimiminen arjessa helpottuu. Viimeisimpänä Karsikkaalla

MDT-koulutukseen on meillä osallistunut Erja.

MDT-menetelmän mukaan toteutettu fysioterapia sopii sinulle, mikäli sinulla on:

  • Säteilykipua
  • Lonkka- tai pakarakipua, olkanivel- tai yläraajakipua
  • Vaikeuksia taivuttaa selkää jäykkyyden tai kivun takia
  • Kipua joka alkaa alaselästä tai niskasta ja leviää vähitellen pakaroihin tai hartioihin
  • Ajoittaista puutumista tai tunnottomuutta jaloissa tai käsissä
  • Jomottavaa särkyä kyynär- tai polvinivelissä