03 514 3344

Karsikkaalla myös vauvat saavat NDT-terapiaa!


NDT-terapia (Neurodevelopmental Treatment) on terapiamenetelmä, jota käytetään vauvoille, lapsille ja nuorille. Se on kokonaisvaltainen lähestymistapa neurologisesti vammautuneen tai sairaan lapsen tutkimiseen, terapiaan ja hoitamiseen. NDT-terapia pohjautuu tietoon lapsen normaalista ja epänormaalista kehityksestä. Lapsen terapiassa on mahdollista käyttää erilaisia keinoja matkalla tavoitteeseen ja näitä ovat esimerkiksi normaalien asento- ja liikemallien sensomotoristen kokemusten antaminen, manuaalinen terapia, harjaannuttaminen, kasvun tukeminen sekä ohjaus. Pyrkimyksenä ohjata lasta ja hänen lähiympäristöään optimaalliseen toiminnallisuuteen.

NDT-terapiasta Karsikkaalla on jo aikaisemmin vastannut Marke. Loppuvuodesta 2017 ja alkuvuodesta 2018 Marke syvensi osaamistaan lasten parissa NDT-vauvaterapian erikoistumisopintojen myötä.